استمپر

خدمات تکثير استمپر سي دي و دي وي دي اوجينال نقره اي

تکثير سي دي و دي وي دي بصورت استمپر اورجينال پشت نقره اي

استمپر شيوه اي از تکثير است که لوح هاي شما داخل کارقفلگذاري بصورت اورجينال و سي دي پشت نقره اي تکثير مي شود. سفارشات استمپر بصورت مضرب 1000 و تيراژ حداقل 1000 عدد و با مجوز وزارت ارشاد امکان پذير است.

جهت اطلاع در شيوه تکثير استمپر ابتدا يک قالب از دي وي دي و يا سي دي شما تهيه مي شود پس از آن توسط دستگاه هاي مخصوص رايت و چاپ بصورت همزمان بر روي لوح ها اعمال مي شود.


تکثير با اين شيوه بسيار سريع انجام مي شود ولي صف مشتريان کارخانجات باعث مي شود تا تحويل کار معمولا دو هفته زمان ببرد.
استمپر شيوه اي از توليد سي دي يا دي وي دي مي باشد که اطلاعات بر روي آن ديسک حک مي گردد. با توجه به اين مساله که دقت ثبت اطلاعات در حد نانومتر مي باشد ، با توجه به دقت مورد نياز براي ثبت اطلاعات در اين شيوه در حد نانومتر مي باشد، ساخت مستر استمپر نيازمند دانش و دستگاه هاي پيش رفته اي است که تنها در ده کارقفلگذاري در سطح دنيا انجام مي پذيرد.
ترجمه واژه استمپر که وازه اي انگليسي است به معناي ( مهر ) مي باشد .
براي توليد ديسک ها همزمان با تزريق ماده پلي کربنات ديتاي مورد نياز براي رايت به صورت اطلاعات باينري بر روي يک ديسک از جنس نيکل ثبت مي شود. دقت ثبت اطلاعات در حد نانومتر مي باشد.
پس از آن از روي مستر جنس نيکل سي دي يا دي وي دي ها ساخته مي شوند. دي وي دي هاي خروجيدقيقاً خصوصيات مستر استمپر يا همان پري ريکورد را دارا هستند.
لازم به ذکر است کيفيت بالاي محصول توليدي و ضايعات حداقلي در خروجي نهايي از مزاياي روش توليد سي دي و دي وي دي هاي استمپري ميباشد.


جهت استعلام قيمت با ما تماس بگيريد