قفل ضدرايت سخت افزاري

قفل سي دي ضدرايت سخت افزاري جهت جلوگيري از رايت و کپي

تعرفه قيمت قفل گذاري روي سي دي به شيوه ضدرايت ليزري

قيمت گذاري قفل سخت افزاري ضدرايت بر اساس امکانات قفل سطح بندي شده است:

جدول امکانات سطوح متفاوت قفل ضدرايت سخت افزاري


امکانات قفل سطح متوسط سطح پيشرفته
جلوگيري از کپي برداري داخل هارد
ضد ايزوباستر
مخفي بودن اطلاعات اصلي
امکان قابليت تکثير عمده از روي مستر
آنتي ديباگ
جلوگيري از اسکرين کپچر


قيمت قفلگذاري بر اساس سطح قفل و تعداد لوح (dvd و يا cd) به شرح جدول ذيل ميباشد:
700.000T
هزينه ديسک اول
سطح متوسط
پکيج داراي 1 ديسک 700.000 تومان
پکيج داراي 2 ديسک 1.050.000 تومان
پکيج داراي 3 ديسک 1.400.000 تومان
پکيج داراي 4 ديسک 1.750.000 تومان
پکيج داراي 5 ديسک 2.100.000 تومان
به ازاي هر ديسک بيشتر 350.000+ تومان
توجه: هزينه 1.000 تومان بابت ليزر هر لوح به مبالغ بالا افزوده مي شود.
در صورت تمايل مي توانيد تکثير لوح ها را نيز به عهده ما بگذاريد که قاعدتاً هزينه سي دي يا دي وي دي و خدمات چاپ و رايت نيز به فاکتور شما اظافه خواهد شد.

جهت دريافت فاکتور و محاسبه ريز قيمت هاي به روز قفلگذاري ، تکثير ، قاب و ليبل با تلفن هاي شرکت تماس حاصل فرماييد.