قفل ضدرايت سخت افزاري

قفل سي دي ضدرايت سخت افزاري جهت جلوگيري از رايت و کپي

قفل گذاري روي سي دي به شيوه ضدرايت

قفل ضد رايت از قديم مرسوم بوده و اکثر ايراني ها با آن آشنا هستند. نرم افزارهاي زيادي به منظور ضد رايت کردن سي دي و دي وي دي توليد شده اند. قفل گذاري به شيوه ضد رايت از رايج ترين نوع قفل هاي موجود در بازار لوح هاي آموزشي و نرم افزاري بوده و هست.
اما متاسفانه از ايرادات محرز قفل ضد رايت نرم افزاري عدم امکان توليد عمده و اجبار در تکثير جزئي بوسيله کامپيوتر و با استفاده از رايتر هاي معمولي توسط خود شخص ميباشد.

ايمن گستر نوين با توجه به تقاضاي بالاي اين نوع قفل توسط توليد کنندگان لوح هاي آموزشي قفل سخت افزاري ضدرايت با امکاناتي مثل جلوگيري از کپي اطلاعات داخل هارد، جلوگيري از رايت مستقيم سي دي يا دي وي دي و ضد اسکرين کپچر بودن را طراحي و توليد نموده است.

در اين شيوه قفل گذاري پس از ايجاد يک مستر اصلي از محصول شما تکثير لوح ها به هر کدام يک از شيوه هاي چاپ ديجيتال و يا استمپر توليد شده سپس خط ليزر قفل روي تک تک لوح ها گذاشته مي شود.
خط ليزر گذاشته شده روي لوح به هيچ عنوان در خوانايي و سرعت اجراي لوح تاثير نگذاشته و فقط به هنگام گرفتن رايت تاثير خود را نمايان خواهد کرد.

بعضي افراد با مشاهده قفل سخت افزاري ضد رايت توليد شده توسط ايمن گستر سعي در شبيه سازي و کپي کردن اين قفل با سوزن ، پرگار و يا ... نموده اند. اين نوع قفل نياز به دقت بالايي در محل و عمق ايجاد خط بر روي لوح دارد و عمدتاً قفلگذاري اين افراد با شکست مواجه شده و منجر به خراب شدن تعداد زيادي از لوح ها مي شود.

خط ليزر گذاشته شده روي هر لوح در صورتي که عمق مناسب را نداشته باشد باعث کپي شدن محصول و در صورتي که عمق خط ليزر زيادتر از حد لازم باشد ناخوانايي لوح را به همراه خواهد داشت. بالا يا پايين تر بودن خط ليزر نيز به فايل هاي اصلي لوح آسيب رسانده و بخش هايي از محصول معيوب خواهد شد.

ايمن گستر اين اطمينان را به شما مي دهد که خط ليزر ها با دستگاه گذاشته شده و در عين سرعت بالاي قفلگذاري دقت بالا نيز ضميمه قفل گذاري خواهد بود.

زمان تقريبي ليزر هر 1000 لوح فقط و فقط 40 دقيقه مي باشد.
احتمال خرابي لوح 1 عدد در 10000.