قفل ويدئو پلير

قفل دي وي دي هاي قابل پخش در سينماي خانگي بصورت ضدرايت ضدکپي

قفل گذاري دي وي دي هاي تصويري ويدئو پلير پخش در سينماي خانگي

اجراي قفل ضد رايت ضد کپي ويدئو پلير به علت حساس بودن دستگاه هاي پخش خانگي يکي از سخت ترين و پيچيده ترين قفل گذاري هاي موجود در بازار قفل گذاري است.

ايمن گستر با استفاده از سابقه و تجربه خود توانسته است اين نوع قفل را با ادغام دو روش قفل نرم افزاري و قفل سخت افزاري پياده سازي کند. مرحله نرم افزاري جهت جلوگيري از کپي شدن فيلم داخل هارد بوده و مرحله سخت افزاري که به صورت ليزر دي وي دي پياده مي شود لوح را از رايت مستقيم محفوظ ميدارد.

مرحله نرم افزاري: در اين مرحله که در واقع آن را تهيه مستر قفل نامگذاري مي کنيم دي وي دي مستر اين آمادگي را پيدا مي کند که پس از تکثير ليزر لاک بر روي آن اعمال شود و در ضمن آن با استفاده از سيستم تقسيم فايلي به تعداد ترک هاي داخل دي وي دي افزوده شده و از لحاظ حجمي کليت دي وي دي بصورت مجازي تقريبا داراي 800 گيگ فايل خواهد بود.
در اين مرحله هرگز تغييري در اجراي لوح مثلا در بخش منو و يا زمان بندي پخش فايل ها ايجاد نخواهد شد.

مرحله سخت افزاري: اين مرحله که پس از تکثير اعمال مي شود همان ليزر لاک يا قفل سخت افزاري است که با دستگاه بصورت يک خط هلال مانند روي تک تک دي وي دي ها گذاشته مي شود.
خط گذاشته شده بر روي دي وي دي ها از نظر عمق و فاصله از مرکز بصورت ميليمتري حساس ميباشد. از اين رو تا کنون شخص يا شرکتي به جز ايمن گستر نتوانسته اين نوع قفل را پياده سازي نمايد.

البته حالت هاي ديگري براي قفل گذاري ويدئو پلير در بازار موجود است که ايرادات خاص خود را داراست. براي مثال يک نوع قفل که هم اکنون در بازار موجود است احتياج به تکثير از روي ايميج بوسيله کامپيوتر را دارد که اين نکته سرعت پايين در توليد را به همراه خواهد داشت و يا اجباراً شخص قفلگذار خودش تکثير را به عهده مي گيرد البته با هزينه چند برابري. و يا اينکه کارفرما حتما بايد به شيوه استمپر لوح هاي خود را تکثير کند که الزام توليد حداقل 1000 عدد از هر لوح را براي کارفرما به همراه دارد. در ضمن در اين گونه شيوه ها هزينه قالب استمپر نيز به هزينه قفل گذاري اضافه ميگردد.

از مزاياي قفل ويدئو پلير ايمن گستر به غير از امنيت مناسب سرعت در توليد، عدم محدوديت حداقل و حداکثر در تعداد توليد، عدم نياز به نصب هيچگونه پيش نياز براي پخش در کامپيوتر و هزينه مناسب را مي توان نام برد. نکته: لازم به ذکر است قفل ويدئو پلير به علت محدوديت هاي زياد، سيستم ضد اسکرين کپچر را نداشته و نسبت به قفل هاي فقط قابل پخش در کامپيوتر از امنيت پايين تري برخوردار هستند.

زمان تقريبي ليزر هر 1000 لوح فقط و فقط 40 دقيقه مي باشد.
احتمال خرابي لوح 1 عدد در 10000.