قفل فعالسازی

ایمن گستر نوین در نظر دارد جهت رفاه حال مشتریان، موسسات و آموزشگاه هایی که تعداد مستر های زیاد و متنوعی جهت ارائه به بازار دارند خدمات آموزش سیستم قفل گذاری فعالسازی را ارائه نماید.
قرارداد آموزش و ارائه خدمات از سوی ایمن گستر نوین از نظر زمانی نامحدود بوده و خدمات فعالسازی لوح کاربران بصورت مادام العمر پشتیبانی خواهد شد.
هزینه آموزش و ارائه نرم افزار قفل گذاری به شیوه فعالسازی 2.500.000 تومان بوده که هزینه 40 تومان نیز بابت هر سریال بصورت جداگانه دریافت خواهد شد. که در این صورت فعالسازی لوح ها و پشتیبانی از آن در کل بعهده ایمن گستر خواهد بود.
در صورت درخواست نصب سیستم فعالساز بر روی سرور شما دیگر هزینه سریال را نخواهید داشت ولی در عوض مبلغ 700.000 تومان به هزینه قرارداد اضافه خواهد شد.
کلیه امکانات قفل فعالسازی را می توانید در صفحه توضیحات قفل فعالسازی مطالعه نمایید.

Copyright © 2016 Imen Gostar Novin