قیمت محاسبه شده امروز سه شنبه به تاریخ ۱ / ۰۵ / ۱۳۹۸ به روز، دقیق و قابل استناد است.

نوع کالا:
شیوه تهیه دیسک پرینتیبل:
ایرانی - تایوانی:
کیفیت لوح:
تعداد عناوین: سورس
تعداد تکثیر: عدد از هر سورس
نوع خدمات:چاپ     رایت     UV لایه ضد آب